RYCERZE W AKCJI

ZBROJA - wrzesień 2016

Nowy Krzyż Misyjny w Lęborku

8 września 2016 roku Rycerze Kolumba z Rady 15820 ustawili nowy Krzyż misyjny przy kościele Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa - Jamnica 2016

28 sierpnia 2016 roku Rycerze Rady Kolumba nr 16100 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, działającej przy Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Tarnowie wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Jamnicy.

Czytaj więcej...

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej i walk w Tomaszowie

Na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Maz odbyły się 6 września 2016 roku uroczystości patriotyczne upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 77 rocznicę walk w Tomaszowie Mazowieckim.

Czytaj więcej...

Ś.P. br. Janusz Kardziejonka

Z Żalem zawiadamiamy o śmierci naszego brata Rycerza III stopnia, pełniącego funkcję z-cy Wielkiego Rycerza Rady 15856 - br. Janusza Kardziejonka, prywatnie ojciec naszego byłego Wielkiego Rycerza Maksymiliana Kardziejonka.

Czytaj więcej...

Wyprawki szkolne od rycerzy

Początek roku szkolnego 2016/2017 jest również początkiem działalności powakacyjnej Rady Rycerzy nr 15011 z Dąbrowy Górniczej.

Czytaj więcej...