Świetlica "Lego"

Otwarcie Świetlicy "Lego" przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.
Świetlica działać będzie co drugą sobotę, organizatorem są krakowskie Rady Rycerzy Kolumba i parafia Matki Bożej Ostrobramskiej.


FOTO: Patryk Lahey, Piotr Szcześniak