Poświęcono Grób Pamięci Dzieci Poczętych Zmarłych przed Narodzeniem

23 kwietnia 2017 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Lubaczowie, został poświęcony "Grób Pamięci Dzieci Poczętych Zmarłych przed Narodzeniem".

Uroczystości przewodniczył Kapelan Rady ks. dziekan Andrzej Stopyra, obecny był również kapelan Szpitala Powiatowego w Lubaczowie ks. Roman Karpowicz.

Inicjatywa wykonania grobu wypłynęła od Rycerzy Kolumba z Rady nr 16380 im. Św. Stanisława B.i M. w Lubaczowie. Fundusze na wykonanie części podziemnej zostały zebrane przez Rycerzy podczas peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny, m.in. ze sprzedaży obrazków i dobrowolnych datków parafian. Wzór płyty nagrobnej i słowa do epitafium zostały dobrane przez Kapelana Rady.

Całe przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą lokalnych władz i dyrekcji Szpitala Powiatowego.

Ryszard Kosturek - Wielki Rycerz Rady 16380