Sprawozdanie z VII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

FOTO...

W dniach 19–20 maja 2017 roku w Rzeszowie odbyła się VII Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej.

Delegaci wraz z małżonkami i Dostojnymi Gośćmi ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy na rozpoczęcie Konwencji uczestniczyli w Mszy Św. w Kościele Akademickim p.w. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Wszystkich zgromadzonych przywitał Proboszcz Kościoła Akademickiego Ks. Janusz Kosior, Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba w Diecezji Rzeszowskiej.
Nabożeństwu Przewodniczył Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Biskup Jan Wątroba w koncelebrze z Metropolitą Lwowskim Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej JE Ks. Bp Janem Piotrowskim i ok. 50. Kapelanami Rad Rycerzy Kolumba w Polsce.
Homilię do uczestników Konwencji wygłosił Ordynariusz Diecezji Kieleckiej JE Ks. Bp Jan Piotrowski. Nawiązał do słów św. Jana Pawła II, które Ojciec Święty skierował do Rycerzy Kolumba: "Obyście zachowując wierność wizji ks. McGivney'a nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili duchową siłę odnowy Kościoła, w duchu świętości, jedności i prawdy". Słowa te wiążą się z hasłem tegorocznej Konwencji, które Rycerze Kolumba zaczerpnęli z hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: "Idźcie i głoście".
Metropolita Lwowski JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki w trakcie wywiadu dla TVP przypomniał, że z Rycerzami Kolumba po raz pierwszy spotkał się w Watykanie. Wspominał, że Ojciec Święty Jan Paweł II widział w Rycerzach Kolumba "Mocną Kolumnę, która będzie podtrzymywała Kościół, ten Lud Boży, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, tych którzy szczególnie potrzebują takiej troski i pomocy materialnej i Duchowej".
W czasie uroczystej kolacji w sali bankietowej hotelu Rzeszów uczestnicy Konwencji i Dostojni Goście wysłuchali wystąpienia Delegata Stanowego Brata Andrzeja Anasiaka, który przedstawił rozwój i dokonania Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, a uczestniczący Hierarchowie Kościoła Katolickiego: Abp Mieczysław Mokrzycki, Bp Jan Piotrowski i Bp Jan Wątroba, podzielili się swoim doświadczeniem duszpasterskim i postrzeganiem roli Rycerzy Kolumba jako organizacji mężczyzna katolickich w życiu kościoła i rodziny w Polsce.
Swoim świadectwem doświadczenia wiary podzielił się z uczestnikami popularny piosenkarz, nasz Brat w Rycerstwie, Ryszard Rynkowski.
Wręczono nagrody dla Rad Lokalnych za działalność w roku bratnim 2016/2017, w następujących kategoriach : Rodzina Roku, na rzecz Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Obrony Życia, Parafii, Rady i na rzecz Kościoła.
Po uroczystej kolacji Delegaci zebrali się na sali obrad na spotkaniu roboczym, na którym został przedstawiony plan pracy Sesji Roboczej VII. Konwencji. W czasie tego spotkania zostały wręczone Nagrody Członkowskie w konkursie Rady Stanowej w roku bratnim 2016/2017 dla 9 Rad Lokalnych, które osiągnęły założony poziom przyjęcia nowych członków.
Kapelani spotkali się na konferencji z JE Ks. Bp Grzegorzem Rysiem z Krakowa, a panie spędziły wieczór przy piosenkach Brata Ryszarda Rynkowskiego.
W sobotę od rana Delegaci na VII. Konwencję Stanową obradowali na Sesji Roboczej, Księża Kapelani spotkali się z zaproszonymi gośćmi, a panie na wycieczce podziwiały uroki Podkarpacia. Małżonki Rycerzy zwiedzały Muzeum Zamek w Łańcucie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej (Rodziny Ulmów).
Sesję Delegatów rozpoczęła wspólna modlitwa pod przewodnictwem Kapelana Programowego Rycerzy Kolumba Ks. Wiesława Lenartowicza.
Obrady Sesji Roboczej otworzył Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, który przedstawił Delegatom Sprawozdanie z działalności Zakonu Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej w Roku Bratnim 2016/2017.
Mówił o zaangażowaniu i pracy jaką Rycerze Kolumba wykonali wspierając organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W tym dziele Bracia poświęcili 30 000 godzin pracy.
Podziękował za pracę w Radach Lokalnych za liczne dzieła jakie Bracia pojęli na rzecz Rodziny, Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Obrony Życia , Parafii, Rady i Kościoła przepracowują łącznie ponad 150 000 godzin.
Prosił o pracę na rzecz rozwoju Zakonu w Polsce w pozyskiwaniu nowych członków, aby dać szansę nowym kandydatom na samorealizację i spełnienie w Kościele Katolickim, w dziełach jakie podejmują w codziennej pracy Rycerze Kolumba.
Przedstawił kierunki pracy dla rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.
Mocno zaakcentował konieczność rozwoju duchowego mężczyzn Rycerzy Kolumba zachęcając do pracy formacyjnej pod przewodnictwem Księży Kapelanów. Formacja taka będzie dla nas wsparciem na drodze życia mężczyzny dla Kościoła i Ojczyzny, abyśmy stali silni w obronie wiary i rodziny prezentując odważnie ideały rycerskie : Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Zachęcił do skorzystania z przekazanej Delegatom „Adhortacji Apostolskiej do Katolickich Mężczyzn”.
W zakończeniu sprawozdania Delegat Stanowy podziękował Braciom Funkcjonariuszom Rady Stanowej za ciężką pracę , poświecenie i oddanie dla dobra Zakonu Rycerzy Kolumba w dobiegającym końca Roku Bratnim.

Delegaci przyjęli i zaakceptowali przedstawione Sprawozdanie Delegata Stanowego za Rok Bratni 2016/2017.
Delegaci dokonali wyboru Funkcjonariuszy Stanowych na rok bratni 2017/2018:

- Delegatem Stanowym został wybrany Brat Tomasz Wawrzkowicz
- Sekretarzem Stanowym został wybrany Brat Krzysztof Zuba
- Skarbnikiem Stanowym został wybrany Brat Andrzej Stefaniuk
- Kustoszem Stanowym został wybrany Brat Dariusz Wolniak
- Radcą Stanowym został wybrany Brat Bohdan Chołod
Delegaci na VII. Konwencję Stanową, zgodnie z przepisami Zakonu dokonali także wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych Jurysdykcji Polskiej na Konwencję Najwyższą Rycerzy Kolumba, która odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2017. roku w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych.
W wystąpieniu były Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orzechowski dzieląc się z Delegatami swoim doświadczeniem w pracy na rzecz Rycerzy Kolumba w Polsce przedstawił cechy jakimi powinny charakteryzować wspólnotę jaką jest nasz Zakon . Podkreślił ważność samodyscypliny, która powinna być nieodzowna w codziennym spełnianiu ideałów rycerskich jakimi są Miłosierdzie, Jedność , Braterstwo i Patriotyzm. Wezwał Braci do pracy na rzecz obrony zagrożonych we współczesnym świecie wartości małżeństwa i rodziny widzianych Nauką Kościoła Katolickiego.
W następnym punkcie sesji Delegaci wysłuchali sprawozdań przedstawionych przez przewodniczących poszczególnych Komitetów Rady Stanowej.
Delegaci zgodnie z przepisami zakonu zatwierdzili przedstawione sprawozdania :
- Komitetu ds. Praw i Rezolucji . Delegaci przyjęli 6 przedstawionych rezolucji.
Rezolucja nr 1 – Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów,
Rezolucja nr 2 - Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Arcybiskupa Williama E. Lori
Rezolucja nr 3 - Obchody Roku Św. Brata Alberta
Rezolucja nr 4 – O podwyższeniu pogłównego na rzecz Polskiej Rady Stanowej
Rezolucja nr 5 – Solidarność z prześladowanymi za wiarę i z uchodźcami
Rezolucja nr 6 – Rodzina największym dobrem
- Komitetu ds. Budżetu. Została przedstawiona struktura wydatków i przychodów oraz bilans ekonomiczny Fundacji Rycerzy Kolumba w Polsce.
- Komitetu ds. Dobra Zakonu. Sprawozdanie zawierało analizę działań wszystkich pionów struktury organizacyjnej w zakresie dzieł i wydarzeń krajowych i lokalnych oraz m. in. informacje o przyjęciu w tym roku bratnim 540 nowych członków. Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce na dzień 15.04.2017. liczył 4 850 członków.
- Komitetu ds. Audytu. Sprawozdanie zawierało potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych operacji finansowych. Komitet stwierdził staranność i przejrzystość danych finansowych i bilansu finansowego.
- Komisji Rewizyjnej Fundacji Polskiej Rady Rycerzy Kolumba w Polsce. Komisja potwierdziła prowadzenie prawidłowej działalności Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W następnym punkcie obrad Delegaci wysłuchali odtworzonego, filmowego przemówienia Najwyższego Rycerza Carla Andersona do Delegatów na VII. Konwencję Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej. Najwyższy Rycerz dziękując Polskiej Jurysdykcji za dotychczasową pracę, gratulując osiągniętych sukcesów zachęcał do dalszej pracy charytatywnej i na rzecz ochrony życia.
Wśród uczestników sesji została przeprowadzona licytacja unikatowego obrazu św. Jana Pawła II. Wylicytowana kwota zostanie przekazana do Caritas Polska na rzecz pomocy rodzinom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie w ramach akcji „ Rodzina-Rodzinie”.
Bracia rycerze mogli zapoznać się z wykonanym przez brata Leszka Jagiełło ( Delegata Rejonu 2) wzoru kompletu stroju patriotycznego dla Korpusu Stopnia Patriotycznego. Strój wykonany w całości w Polsce wywołał duże zainteresowanie uzyskując opinię solidnie wykonanego. Bracia delegaci złożyli już u Brata Leszka liczne zamówienia.
Dyrektor ds. Programowych Jan Malik poinformował braci delegatów o pracach pionu programowego i rozpoczętej peregrynacji relikwii i Obrazu św. Brata Alberta. Zapowiedział działania w zakresie rozwoju duchowego Rad jak i dzieł charytatywnych. Zostały wręczone wyróżnienia dla kilku Rad Lokalnych za zbiórkę podpisów w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „ Mama Tata i Dzieci”.
Delegaci zostali poinformowani, że VIII. Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 roku w Katowicach , którą przygotują Bracia z rejonu 17.

Nowo wybrany Delegat Stanowy Brat Tomasz Wawrzkowicz w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim Delegatom za wybór Funkcjonariuszy Stanowych na Rok Bratni 2017 / 2018. Nakreślił ogólnie kierunki i pola prac na rzecz rozwoju rycerstwa w Polsce oraz zachęcił zebranych do dalszego podejmowania wysiłków w realizacji misji naszego założyciela Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Michaela Mc Givney'a w jedności ze Stolicą Apostolską, Hierarchami i Duchownymi Kościoła Katolickiego. W Duchu Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.
Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, którego kadencja kończy się z dniem 30. czerwca 2017 roku, dziękując wszystkim Braciom za ciężką pracę przy organizowaniu VII. Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce zakończył Sesję Roboczą .
Mszy św. na zakończenie Konwencji, odprawionej w Katedrze Rzeszowskiej Przewodniczył i kazanie wygłosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski JE Ks. Abp Stanisław Gądecki. Nabożeństwo połączone było z Uroczystością 17. Rocznicy Święceń Biskupich JE Ks. Bpa Jana Wątroby Pasterza Diecezji Rzeszowskiej. W koncelebrze uczestniczyli: Bp Jan Wątroba, Bp Edwarda Białogłowski, Księża Infułaci z Rzeszowa i Tarnowa, oraz ponad 40 kapłanów, a wśród nich Kapelani Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski i Ukrainy. W pierwszej części Mszy Św. uczestniczył również Bp. Kazimierz Górny.
W pierwszej części homilii, w nawiązaniu do rocznicy konsekracji biskupiej Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, przypomniał teksty "Konstytucji Apostolskich" z IV wieku i Ojców Kościoła mówiące o godności i zadaniach Biskupa. Kaznodzieja podkreślił, że Biskup ma wypełniać polecenia Pana Boga, a nie ludzi. Nie lekceważąc świeckich, ale darząc ich miłością, powinien rządzić podwładnymi, a nie podlegać ich władzy.
W drugiej części homilii Kaznodzieja przypomniał działalność Zakonu Rycerzy Kolumba związaną m.in. z akcjami charytatywnymi, wspieraniem powołań i obroną życia. Podkreślił, że Rycerze Kolumba ratując dusze innych, najpierw powinni zatroszczyć się o własne zbawienie. Zachęcał też do aktywności wobec niszczenia etosu chrześcijańskiego w świecie: "Zdajecie sobie sprawę z tego, że musicie przystąpić do duchowej walki, która szaleje dookoła was. Do wojny, która niszczy godność mężczyzn i kobiet". Bronią, którą proponował Metropolita Poznański jest działanie inspirowane czynami i słowami Jezusa Chrystusa.
Uroczysta kolacja z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego , Kapelanów , Delegatów, Małżonek oraz Gości Konwencji ubarwiona występem ludowego zespołu regionalnego z Łańcuta zakończyła VII. Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.
Podczas kolacji wysłuchaliśmy wspaniałych wystąpień: Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, siostry Albertynki i Przełożonego Braci Albertynów.

Z braterskim pozdrowieniem
Tomasz Wawrzkowicz, Delegat Stanowy /elekt/, przy współpracy Braci z Rady 14004 w Radomiu