Jubileusz Diecezjalnego Kapelana Rycerzy Kolumba diecezji tarnowskiej

30 lipca 2017 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy odbyły się uroczystości jubileuszowe 33-letniej posługi proboszczowskiej, przechodzącego na emeryturę ks. prałata Józefa Dobosza.
Odprawiona została msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata, która zgromadziła licznie przybyłych wiernych, jak również przedstawicieli wielu środowisk, w których ks. Józef był zaangażowany m.in. w pomoc na rzecz społeczności, nie tylko lokalnej. Ze względu na fakt pełnienia posługi przez ks. Józefa Dobosza jako Diecezjalnego Kapelana Zakonu Rycerzy Kolumba, na uroczystości przybyły grupy delegacyjne każdej z rad rejonu nr 8, w sumie ok. 50 braci oraz wszyscy kapelani rad lokalnych. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Rady Stanowej, dyrektor ds. młodzieży brat Antoni Kamiński, koordynator ds. pomocy Polakom za granicą brat Stanisław Chmura oraz Delegat Rejonowy brat Franciszek Florek.
Na początku uroczystości ks. prałat Józef Dobosz podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i obecność w tym ważnym dla niego dniu, a także tym, którzy nie mogli dotrzeć na te uroczystość, ale łączą się w modlitwie. Następnie przemówił ks. infułat Adam Kokoszka, odczytując listy z podziękowaniami od prymasa seniora, ks. abp Józefa Kowalczyka. Swoje słowo do zgromadzonych skierował także ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp. Andrzeja Jeż, w uznaniu wielu wspaniałych dzieł, które nie tylko zainicjował, ale także prowadził ks. Józef Dobosz. Homilia wygłoszona przez seniora wikariuszy, ks. Józefa Durlaka, zwracała się wielokrotnie ku wielkiemu zaangażowaniu ks. Józefa Dobosza w budowę świątyni Miłosierdzia Bożego jak również, a nawet przede wszystkim, tworzeniu od podstaw wspólnoty parafialnej oraz poszczególnych grup przy niej działających w tym także pierwszej rady Rycerzy Kolumba w diecezji tarnowskiej.
Wieńcząc uroczystości, przybyłe delegacje wręczyły ks. Józefowi Doboszowi symboliczne upominki oraz kwiaty w ramach podziękowań za jego wieloletnią kapłańską posługę, przedstawiciele Urzędu Miasta Dębicy złożyli na ręce ks. Józefa Dobosza akt nadania honorowego obywatela miasta. Z kolei ks. Władysław Palmowski, kapelan małopolskiej solidarności, przekazał informację na temat nadania przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę, ks. Józefowi Doboszowi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Po zakończonej mszy św. Delegat Rejonowy wraz z dyrektorem ds. młodzieży, koordynatorem ds. pomocy Polakom za granicą oraz Wielki Rycerz rady 15726, brat Józefem Sieradzki wręczyli Kapelanowi Diecezjalnemu kwiaty oraz podziękowali za jego wkład na rzecz rozwoju Rycerzy Kolumba zwłaszcza w diecezji tarnowskiej. Jednocześnie Delegat Rejonowy oficjalnie poprosił ks. prałata o dalsze wsparcie oraz pomoc w tworzeniu kolejnych okrągłych stołów i rad w diecezji. Ks. Józef Dobosz podziękował oraz podkreślił, że Rycerze Kolumba są szczególnie bliscy sercu.
Po wieloletniej posłudze kapłańskiej, w tym po 33. latach w roli proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego, życzymy przechodzącemu na emeryturę ks. Józefowi Doboszowi wszelkiej pomyślności,
a przede wszystkim zdrowia oraz Opatrzności oraz Łask Bożych.