Rycerze pomogli ośrodkom dla dzieci

Rycerze Kolumba z rady 16380 z Lubaczowa pomogli ośrodkom dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonym przez zgromadzenie sióstr Albertynek w Lubaczowie. Członkowie rady wykonali prace fizyczne związane z uporządkowaniem terenów zielonych należących do ośrodków.