36. Pielgrzymka Trzeźwościowa do Szczepanowa

W dniach 23-24 września 2017 roku odbyła się 36. Pielgrzymka Trzeźwościowa, grup wsparcia diecezji tarnowskiej do Sanktuarium św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie.

Udział w niej wzięli Rycerze Kolumba z Rad 16100 oraz 16727. Począwszy od soboty, 23 września, uczestniczyli w nocnym czuwaniu. Następnie w niedzielne przed wieńczącą uroczystości Mszą Św., bracia z Rady nr 16100 wraz z Kapelanem Rady, ks. Zbigniewem Guzym, poprowadzili Drogę Krzyżową. O godzinie 11 w kościele rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem, dyrektora Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ks. Jacka Miszczaka. W Homilii ks. Jacek zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt w życiu każdego z nas, by w razie trudów życia, a do takich niewątpliwie należy walka z uzależnieniem oraz wsparcie osób uzależnionych, abyśmy pamiętali o modlitwie oraz sakramentach, które dadzą nam siłę.

Po uroczystej sumie oraz modlitwie o trzeźwość narodu odbyło się przedstawienie grupy teatralnej z Mogilna pt. „Przedsionek”.