"Różaniec do Granic" w Krempnie

W sobotę 7 października 2017 roku została zorganizowana akcja "Różaniec do Granic" na trasie Krempna - Granica Państwa z udziałem Rycerzy Kolumba z Rady nr 15268.

Bracia brali udział również w innych stacyjnych kościołach diecezji rzeszowskiej; Polany i Zdynia. Część Braci uczestniczyła w pielgrzymkach indywidualnych i parafialnych w sąsiednich diecezjach.