Przyjęto nowych braci w Gorzycach

Zespół inicjacyjny I stopnia Rady 15500 w Wodzisławiu Śl., przeprowadził inicjację 8 października 2017 roku dla Rady 16462 z Gorzyc.

Rada powiększyła się o dwóch nowych braci.