Jubileusz koronacji wizerunku MB Szkaplerznej

„Matko coś u wód Wisłoka stanęła, z Krakowa większą część kraju minęła. W łańcuckiej Farze cudownie zjawiona, bądź od nas wszystkich mile pozdrowiona“. Ta piękna pieśń na cześć Matki Bożej Szkaplerznej jest w każdy czwartek śpiewana podczas nowenny ku jej czci w Kościele Farnym św. Stanisława-Biskupa.

20 września 1992 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk, ówczesny ordynariusz diecezji przemyskiej, podczas uroczystości na łańcuckim Rynku z udziałem kilku tysięcy wiernych, nałożył złote korony na skronie Maryi i Jezusa, poświęcone wcześniej przez papieża Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymki do Rzeszowa. W ten sposób spełniły się marzenia nieżyjącego już ks. prob. Michała Kochmana i ówczesnego ks. prob., obecnego seniora Władysława Kenara, by słynący łaskami i otaczany kultem cudowny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, został uroczyście koronowany.

W 25. rocznicę tego doniosłego wydarzenia, za sprawą obecnego proboszcza parafii ks. prałata Tadeusza Kocóra, jubileuszowi koronacji cudownego wizerunku MB Szkaplerznej nadano szczególną oprawę. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy była uroczysta Msza Święta w kościele Farnym, poprzedzona trzydniowym triduum modlitewnym i sympozjum naukowym w sali balowej Muzeum-Zamku. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. abp Adam Szal – Metropolita Przemyski.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego, gospodarze miasta i powiatu, duchowni i siostry zakonne, Rycerzy Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem Rady Andrzejem Piechowski, oraz licznie zebrani parafianie. W specjalnej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej ks. prob. T. Kocór zawierzył jej opiece parafię i mieszkańców miasta.

Liturgię uświetnił koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Chóru Łańcuckiej Fary.


FOT. Adam Kunysz