Niedziela Rycerka w Nowym Sączu

29 października 2017 roku Rycerze Kolumba Rady nr 16100, działającej przy Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Tarnowie, inicjatywą braci z Rady w Nowym Sączu, wzięli udział w zorganizowanej Niedzieli Rycerskiej w bazylice mniejszej św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Przybyli na miejsce bracia, w których gronie znalazł się konsultant Rady Stanowej, brat Leszek Waksmundzki oraz Kustosz Rejonowy rejonu nr 8, brat Jan Oleksy, uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w bazylice. Po każdym z nich do zgromadzonych wiernych zwracał się brat Leszek, który przedstawiał krótko historię powstania oraz cele działalności Rycerzy Kolumba, zachęcając tym samym do uczestnictwa w projekcji przygotowanych materiałów. Bracia rycerze rozdawali materiały informacyjne wiernym opuszczającym świątynie, broszury oraz ulotki dotyczące Zakonu Rycerzy Kolumba, ponownie zapraszając do udziału
w spotkaniu. Pomimo niesprzyjającej pogody, bracia z entuzjazmem starali się zachęcić opuszczających świątynie do spotkania oraz pogłębienia wiedzy na temat działalności rycerzy, a także przystąpienia ewentualnych kandydatów.