Pielgrzymka Rycerzy Kolumba i ich rodzin na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada 2017 roku odbyła się kolejna doroczna pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej ponad 500 osób. Z roku na rok do Częstochowy przybywa coraz więcej Rycerzy wraz z małżonkami i dziećmi. Pielgrzymowanie do Matki Bożej tradycyjnie wiąże się z podjęciem konkretnego dzieła miłosierdzia.

Tegoroczna pielgrzymka Rycerzy Kolumba miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy szerokie rzesze Braci Rycerzy mogły spotkać się ze swoim nowym Kapelanem Stanowym, metropolitą częstochowskim arcybiskupem Wacławem Depo. Kapelan Stanowy poprowadził Apel Jasnogórski w piątek, a w sobotę rano odprawił dla Rycerzy Kolumba mszę świętą w kaplicy Cudownego Obrazu. Był także obecny w kaplicy św. Józefa, gdzie skierował do zebranych swoje słowo. Obecność kapelana Rycerzy Kolumba w Polsce spotkała się z wielkim entuzjazmem.

Rycerze pielgrzymują na Jasną Górę co roku w listopadzie, modląc się o swoje rodziny, Zakon oraz Ojczyznę. Zgodnie z charyzmatem Zakonu swoją modlitwę łączą z dziełem miłosierdzia. W tym roku była to zbiórka koców, kołder i pościeli dla ośrodków dla bezdomnych prowadzonych przez siostry albertynki. Akcja ta wpisuje się w szerszy kontekst peregrynacji relikwii św. Brata Alberta i jego obrazów podczas roku tego Świętego w polskich parafiach. Peregrynację zorganizowali Rycerze Kolumba wraz z siostrami albertynkami. Elementem nawiedzenia już ponad 100 parafii jest także darów materialnych na rzecz potrzebujących z ośrodków prowadzonych przez wspólnoty albertyńskie. Intencją organizatorów akcji było zachęcenie parafian, w których odbywa się peregrynacja, do bezpośredniego zaangażowania się poprzez zakup i przyniesienie koców. W ten sposób realizuje się odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, by „zejść z kanapy” i stać się „uczniami-misjonarzami”, wychodzącymi na peryferie współczesnego świata.

Świadectwo Rycerzy Kolumba we współczesnym świecie realizuje się na wielu płaszczyznach. O zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w dzieła charytatywne oraz o rozwoju członkostwa była mowa w drugim dniu pielgrzymki w Sali św. Józefa. Nagrodzono rady lokalne szczególnie wyróżniające się swoją działalnością na rzecz Kościoła, bliźniego i społeczności lokalnej. Również rady odnotowujące szczególnie wysokie rezultaty członkowskie odebrały swoje nagrody. Ogółem wręczono prawie 80 wyróżnień indywidualnych i wspólnotowych dla rad. Uzupełnieniem sesji nagród były wystąpienia sióstr albertynek i brata albertyna o miłosierdziu oraz ojca redemptorysty o zbliżającej się stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości.

Wyjątkowy charakter miała odbywająca się po Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich ceremonia przyjęć. Przyjęto na niej nowych braci, dzięki którym liczba Rycerzy Kolumba w Polsce przekroczyła 5 tysięcy.
Za rok Rycerze Kolumba ponownie zgromadzą się na Jasnej Górze, aby Matce Bożej zawierzyć swoje dzieła i rozwój Zakonu w Polsce.