Stopień Rycerski w Szczecinie

Po raz pierwszy od czasu powstania Rady Rycerzy Kolumba w diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (Mierzyn w kwietniu 2010 roku), w Szczecinie odbyła się uroczystość nadania stopnia III. W uroczystości udział wzięli: Delegat Stanowy, Radca Stanowy oraz przedstawiciele Rady Najwyższej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczyli kapelani Rycerzy z diecezji. Obecny był również pierwszy kapelan, ks. dr prałat Zbigniew Wyka (to dzięki jego działaniu powstała pierwsza rada w podszczecińskim Mierzynie) oraz ks. kanonik Wiesław Kruczyński, ks. kanonik Krzysztof Cichal, ks. kanonik Robert Kos i ks. kanonik Marian Augustyn.

Podniosłą uroczystość w auli św. Jana Pawła II poprowadził zespół z Brodnicy pod przewodnictwem zacnego brata Stefana Otręby.
Po uroczystościach przybyli goście oraz funkcjonariusze rad lokalnych spotkali się na wspólnym posiłku i szkoleniu.