Niedziela Rycerska w Oleszycach

3 grudnia 2017 roku Rycerze Kolumba Rady nr 16380, Lubaczowa, wzięli udział w zorganizowanej Niedzieli Rycerskiej w Parafij Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Oleszycach.

Przybyli na miejsce bracia, w których gronie znalazł się Wielki Rycerz Kosturek Ryszard, z-ca Wielkiego Rycerza Żyła Wiesław, Kustosz Rady Serafin Wiktor. Po każdym z nich do zgromadzonych wiernych zwracał się Kustosz Rady Wiktor Serafin, który przedstawiał krótko historię powstania oraz cele działalności Rycerzy Kolumba, zachęcając tym samym do uczestnictwa w projekcji przygotowanych materiałów. Bracia rycerze rozdawali materiały informacyjne wiernym opuszczającym świątynie, broszury oraz ulotki dotyczące Zakonu Rycerzy Kolumba, ponownie zapraszając do udziału w spotkaniu. Przybyli Bracia Rycerze, Strojach Patriotycznych z Tomaszowa Lubelskiego i Uczestniczyli w mszy św.Oleszycach.

Spotkanie z Kandydatami na pierwszy stopień, 10 grudnia 2017r przy parafij Oleszyce.