Niedziela Rycerska w Białymstoku

26 listopada 2017 roku, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - rycerze z łomżyńskiej Rady nr 15652 z udziałem Delegata Rejonowego Zbigniewa Brzósko - przeprowadzili, pierwszą w Białymstoku - Niedzielę Rycerską. Dzięki przychylności proboszcza parafii Św. Jana Chrzciciela, księdza Wiesława Szanciło, na wszystkich w tym dniu mszach św. mieliśmy okazję by wszystkim ich uczestnikom, wiernym parafii, zaprezentować podstawowe informacje o naszym Zakonie, a mężczyzn zaprosić na wieczorne spotkanie informacyjne. Odbyło się ono po ostatnim, wieczornym nabożeństwie. Tam przybyłym mężczyznom, za pomocą dostępnych środków audiowizualnych i odpowiadając na ich pytania - mogliśmy zaprezentować więcej informacji z naszej historii i codzienności - obszarów działalności i dzieł, jakie realizujemy w ich ramach.
Sądząc po frekwencji spotkania oraz zainteresowaniu, jakie wzbudziliśmy swoją obecnością, możemy mieć nadzieję, że wkrótce, nasze szeregi zasilą nowi bracia z Białegostoku.

Br. Zdzisław Kamiński