5-lecie istnienia Rady w Tomaszowie Mazowieckim

Rada 15622 z Tomaszowa Mazowieckiego im Św. Antoniego obchodziła uroczystość 5-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej na której byli funkcjonariusze Rady Stanowej i Delegaci Rejonowi z całej Polski. Msze świętą celebrował zaproszony ksiądz Rycerz Kolumba z Lwowa, dla którego były zbierane pieniądze przed kościołem po mszach św.

Następnym punktem uroczystości było spotkanie Rady 15622 z Radą Stanową, na którym prowadzono rozmowy na temat naszej działalności. Skończyły się one wspólną fotografią.

Ostatnim punktem było wieczorny poczęstunek na który Rycerzy przybyli wraz ze swoimi rodzinami. Wręczono wtedy byłemu Wielkiemu Rycerzowi nagrodę, a także prezentacja prezentu od Rady Stanowej dla Rady 15622.