Piesza Pielgrzymka Rycerzy Kolumba po Ziemi Świętej

Ruszyły przygotowania do planowanej pielgrzymki rycerskiej śladami Chrystusa po Ziemi Świętej.

Trzynastu braci rycerzy z radomskiej rady 14004 i kozienickiej rady 15420 pod przewodnictwem organizacyjnym i duchowym ks. Kapelana Wiesława Lenartowicza wyruszy w dniu 8 lutego 2018 roku do Ziemi Świętej.

Bracia zamierzają iść pieszo przez dwa tygodnie w kontemplacji i modlitewnym skupieniu pielgrzymując do ważnych ewangelicznych miejsc życia i działalności naszego Pana.

Pielgrzymkę rozpoczniemy w Nazarecie, miejscu zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Przejdziemy przez Górę Tabor, Kanę, Tyberiadę, Górę Błogosławieństw, Kafarnahum, Geszer, Jardena, Kfar Ruppin, Jerycho, Jerozolimę i Betlejem. Wędrówkę zakończymy idąc z Jerozolimy do Emaus.

W czasie wędrówki bracia pragną podjąć pielgrzymi trud w modlitwie powierzając Bogu osobiste i polecone im intencje.

Jak podkreślił Ks. Kapelan Wiesław, będzie to wyprawa autorska na zasadach partnerskich na wzór odbytej pieszej pielgrzymki Via Misericordia z Rzymu do Krakowa, gdzie wszyscy uczestnicy wniosą swój osobisty wkład w jej tworzenie.
Uczestnicy proszą wszystkich o duchowe wsparcie w czasie naszej pielgrzymki, a intencje modlitewne jakie Rycerze Kolumba mogą podjąć można kierować SMS-em na nr tel. 533-963-383 lub  na adres e-mail wr14004@rycerzekolumbacom

Uczestnicy Pielgrzymki Drogą Jezusa w Ziemi Świętej