W Radzicach zbierali na inkubator

Bracia z rady w Radzicach Dużych wzięli udział w uroczystym orszaku w święto Trzech Króli.

Pomogli w organizacji orszaku, nieśli flagi królewskie oraz narodowe, nawiązując do 100-lecia odzyskanie niepodległości. Trzej bracia prowadzili orszak przebrani za Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Świętej bracia przeprowadzili kwestę na zakup inkubatora.