Trzeci Okrągły Stół w Tarnowie

6 lutego 2018 r. został utworzony trzeci w diecezji tarnowskiej, Parafialny Okrągły Stół.

Wydarzenia tego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, gdzie został powołany Okrągły Stół, poprzedziła uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium, ks. Stanisława Bilskiego. Uczestniczyli w niej bracia Rady nr 16100 wraz z Delegatem Rejonowym, bratem Franciszkiem Florkiem.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zgromadzeni bracia udali się na spotkanie. Podczas, którego, brat Grzegorz Popera, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kustoszem Sanktuarium, ks. Stanisławem Bilskim, został powołany na koordynatora Parafialnego Okrągłego Stołu utworzonego przy Sanktuarium. Łącznie z ks. Kustoszem jest to pięciu braci.