Podziękowania dla Kapelana

Niedziela 28 stycznia 2018 roku była dniem uroczystego podziękowania za 33-letnią pracę, duszpasterza parafii i Kapelana Rycerzy Kolumba Ks. dr. Mieczysława Wolanina.

Ks. Proboszcz odchodzi na emeryturę. W tej Mszy Św. uczestniczyli także Rycerze Kolumba wraz z pocztem sztandarowym. Radę Rycerzy Kolumba reprezentował Dyrektor d/s Programowych Brat Rafał Szczypta. Nasi rycerze zaangażowani są także w grupie teatralnej "Pora na Seniora". W ramach podziękowań dla Ks. M. Wolanina wystawili spektakl teatralny pt. "Droga do Nieba". Przedstawienie spotkało się z miłym przyjęciem przez parafian a także przez samego Jubilata.

Br. Grzegorz Jęczmyk