Odpust w Sandomierzu

W Sandomierzu 25 stycznia 2018 roku Rycerze Kolumba na Mszy Świętej uczestniczyli w odpuście parafialnym w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła. Na uroczystości obecny był również delegat rejonowy brat Rafał Szczypta. Kapelanem Rycerzy w Sandomierskiej parafii jest ks. Krzysztof Rusiecki.