Droga Jezusa

Ruszyła pielgrzymka Rycerzy Kolumba śladami Chrystusa po Ziemi Świętej.

Dziesięciu braci rycerzy z radomskiej rady 14004 i kozienickiej rady 15420 pod przewodnictwem organizacyjnym i duchowym ks. Kapelana Wiesława Lenartowicza, wyruszyło 8 lutego 2018 roku do Ziemi Świętej.

Bracia zamierzają iść pieszo przez około 450 km przez dwa tygodnie w kontemplacji i modlitewnym skupieniu pielgrzymując do ważnych ewangelicznych miejsc życia i działalności naszego Pana.

Pielgrzymkę rozpoczęli w Nazarecie, miejscu zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Przejdą przez Górę Tabor, Kanę, Tyberiadę, Górę Błogosławieństw, Kafarnaum, Geszer, Jardena, Kfar Ruppin, Jerycho, Jerozolimę i Betlejem. Wędrówkę zakończą idąc z Jerozolimy do Emaus.

W czasie wędrówki bracia pragną podjąć pielgrzymi trud w modlitwie powierzając Bogu osobiste i polecone im intencje. Jak podkreślił Ks. Kapelan Wiesław, jest to wyprawa autorska na zasadach partnerskich na wzór odbytej pieszej pielgrzymki Via Misericordia z Rzymu do Krakowa, gdzie wszyscy uczestnicy wniosą swój osobisty wkład w jej tworzenie.

Uczestnicy proszą wszystkich o duchowe wsparcie w czasie pielgrzymki, a intencje modlitewne, jakie Rycerze Kolumba podejmują, można kierować SMS-em na numer tel. 533 963 383 lub na adres e-mail: wr14004@rycerzekolumbacom.

Całą relację z pielgrzymowania naszych braci można obserwować na facebooku pod nazwą "Droga Jezusa".

Uczestnicy Pielgrzymki Drogą Jezusa w Ziemi Świętej