Wprowadzenia na urząd

Rada Rycerzy Kolumba nr 14428 w Gilowicach oraz Delegat Rejonu 5, w obecności księży, zaproszonych gości, braci Rycerzy, rodzin i parafian, po raz pierwszy wprowadził na urząd funkcjonariuszy, wręczając kapelanowi rady i rycerzom insygnia urządów.

Rada 14428 powstała w sierpniu 2018 r. i dała się poznać z przeprowadzenia akcji charytatywnej na rzecz hospicjów i potrzebujących parafian. Podczas uroczystej Mszy Świętej kapelan rady wraz z rycerzami, przekazali ofiarę na rzecz chorego dziecka. Wprowadzenie na urząd nowych funkcjonariuszy cieszyło się wielkim zainteresowaniem parafia. Po Mszy kapelan rady wraz z rycerzami i zaproszonymi gośćmi udali się na uroczystą kolację wigilijną łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy przy akompaniamencie regionalnego zespołu.

Andrzej Kastelik - Wielki Rycerz