Poświęcenie sztandaru Rady z Włoszczowy

W niedzielę 11 lutego 2018 roku odbyło się poświęcenie i przekazanie sztandaru Rycerze Kolumba Rady 16101 im. bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie.

Ta podniosła uroczystość zbiegła się z trzecią rocznicą działalności Rycerzy w parafii. Dzięki odwołaniu się do sfery wartości takich jak: miłosierdzie, jedność, braterstwo oraz tradycja i patriotyzm, budują się więzi społeczne, które sprzyjają pielęgnowaniu tradycji narodowej oraz dają poczucie trwania i ciągłości w historii i kulturze.

Na Mszy świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Leszka Dziwosza - kapelana rady, obecni byli; Kustosz Stanowy Dariusz Wolniak, Delegat Rejonowy Krzysztof Adamiec, fundatorzy sztandaru, rodziny Rycerzy oraz organizacji, którą reprezentujemy.

Ufundowanie sztandaru możliwe było dzięki zorganizowanej prze Rycerzy zbiórce surowców wtórnych oraz dobrowolnym datkom ludzi dobrej woli wspierających naszą działalność.

Hubert Kania - Wielki Rycerz Rady 16101