Ś.P. brat Józef Mikuła

12 kwietnia 2018 roku odszedł do Domu Pana nasz brat Pan Rycerz Józef Mikuła - Kanclerz rady 15078 w Toruniu.

Niech spoczywa w pokoju.