Dzień skupienia w Bojanowie

W dniach 27–28 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Caritas w Bojanowie, Rycerze Kolumba z zaleszańskiej parafii spotkali się wraz księdzem kapelanem, aby te 24 godziny przeznaczyć dla Boga, dla bliźnich i dla siebie.

Oddalony niespełna 40 km od Zaleszan, położony nad rzeką Łęg wśród sosnowego lasu Ośrodek Caritas Diecezji Sandomierskiej jest idealnym miejscem, aby przeżyć w sposób niezwykle głęboki ćwiczenia duchowe.

Sprawy codzienne, wszystko co rozprasza uwagę i odciąga od spraw ważnych zostaje na boku, a cała uwaga jest skupiona na tym najważniejszym. Czas wypełniony wspólną modlitwą i indywidualną adoracją pozwala niezwykle mocno poczuć obecność Boga i wspólnotową więź.

Głównym tematem konferencji oraz panelu dyskusyjnego był: „Mężczyzna na modlitwie", „Mężczyzna w rodzinie, w pracy i w Kościele”, „Mężczyzna aktywny w Parafii”. Bogactwo treści każdego tematu zostało przedstawione przez księdza kapelana w sposób przystępny i przejrzysty pogłębiając i poszerzając naszą wiedzę, ukazując w nowym świetle to co wydawało się znane.

Wspólne posiłki i rozmowy pozwoliły nam się bliżej poznać i utrwalić wspólnotę rycerską, która chociaż jest niewielka liczebnie, ale wielka siłą ducha.

Br. Tadeusz Guźla