Msza prymicyjna Księdza Damiana

27 maja 2018 roku Rycerze Kolumba uczestniczyli w Mszy Świętej prymicyjnej swojego krajana - księdza Damiana Sadzy.

Dzień wcześniej przyjął on święcenia kapłańskie w Radomiu, a w niedzielę odprawił swoją pierwszą Eucharystię. Odbyło się to w asyście Korpusu Patriotycznego Rycerzy Kolumba z Suchedniowa pod przewodnictwem Brata Tadeusza Barańskiego oraz Rycerzy Rady 15281 ze Skarżyska Kościelnego.

Zbigniew Ścisłowicz - Wielki Rycerz