Pielgrzymka Rycerzy Kolumba do Sanktuarium w Tuchowie

1 lipca 2018 roku Rycerze Kolumba diecezji tarnowskiej wraz z rodzinami wzięli udział w Pielgrzymce patriotycznej do Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej, która odbyła się w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Pielgrzymka odbywała się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 125-tą rocznicę przybycia redemptorystów do Tuchowa.

Po raz pierwszy, w towarzystwie żołnierzy AK, kombatantów, żołnierzy represjonowanych, zaproszenie otrzymali Rycerze Kolumba. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prałat Władysław Pasiut, Kapelan Rady nr 16727 ze Szczepanowa. Wszystkie obecne na uroczystościach Rady Lokalne wystawiły poczty sztandarowe.

W trakcie Eucharystii, przed błogosławieństwem, Delegat Rejonowy zwrócił się z podziękowaniem do Kustosza Sanktuarium, wszystkich Kapelanów Rad Lokalnych, a przede wszystkim do głównego celebransa, któremu złożył życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia kapłaństwa. Poinformował również uczestników, że Rycerze Kolumba powstali na terenie Stanów Zjednoczonych 136 lat temu, a do Polski przybyli na zaproszenie św. Jana Pawła II w 2006 roku.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zgromadzeni wzięli udział w uroczystej procesji wokół Sanktuarium. Po błogosławieństwie, którego udzielił czcigodny ks. prałat Władysław Pasiut, pielgrzymom zostały rozdane foldery informacyjne o działalności Rycerzy Kolumba.

W tej historycznej, patriotycznej Pielgrzymce uczestniczyło dziewięćdziesięciu braci wraz z rodzinami, z diecezji tarnowskiej oraz kieleckiej. 

Po uroczystym obiedzie Funkcjonariusze Rady nr 16100 zostali wprowadzeni na urząd u stóp Matki Boskiej Tuchowskiej i tak, Rejon nr 8 rozpoczął rok bratni 2018/2019 w myśl motta Zakonu na ten rok „Wiara przez uczynki”. Niech Służebnica Ducha Świętego wspiera nas.