Droga Krzyżowa w Jamnicy

26 sierpnia 2018 roku Rycerze Rady Kolumba nr 16100 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, działającej przy Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Tarnowie oraz Kapelan Rady, ks. prałat Zbigniew Guzy, wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Jamnicy.

Uroczystość ta wpisała się już na stałe do kalendarza wydarzeń promujących zdrowy oraz trzeźwy tryb życia, inicjatyw nie tylko tych w których biorą czynny udział bracia Rady ze względu na ich szczególne zwrócenie uwagi na problem uzależnień ale przede wszystkim zaangażowanie w ich organizację.

Drogę Krzyżową w Jamnicy zainicjował brat Jarosław Michalik przy wsparciu Kapelana Rady i odbywa się ona sukcesywnie w każdą, ostatnią niedzielę sierpnia, bez względu na warunki atmosferycznie co zresztą można było zaobserwować również i w tym roku. Pomimo pochmurnej pogody, w niektórych momentach obfitych opadów deszczu, w Drodze Krzyżowej wzięła udział liczna grupa wiernych z terenu całej diecezji, w tym bracia z wspomnianej Rady.

Wszyscy zgromadzeni spotkali się przy Pierwszej Stacji usytuowanej nieopodal stacji kolejowej w Jamnicy by następnie wyruszyć w skupieniu i modlitwie ku szczytowi wzgórza na którym znajduje się ostatnia ze Stacji. Tradycyjnie poszczególnym rozważaniom towarzyszyły świadectwa wygłaszane przez uczestników, które stanowią wyraźny i ważny przekaz budujący poczucie wsparcia w zgromadzonej wspólnocie oraz ukazują moc wiary. Są również bardzo istotnym bodźcem skłaniającym do przemyśleń poprzez pryzmat otaczającej rzeczywistości, swoistym drogowskazem dla młodzieży, że bez używek oraz konsekwencji wynikających z ich nadużywania życie jest o wiele piękniejsze.

Na zakończenie uroczystości ks. Zbigniew Guzy odprawił Mszę Św. w intencji wszystkich uczestników, ich rodziny, przybyłych gości, za ludzi którzy podjęli walkę z uzależnieniem oraz osoby ich wspierające, a także za trzeźwość całego narodu. Następnie zgromadzeni przeszli na miejsce przygotowanego poczęstunku w którym po wszystkich wydarzeniach tego dnia zapanowała radosna oraz wspaniała atmosfera.