100 flag na 100-lecie

W niedzielę 4 listopada 2018 roku Rycerze Kolumba z Rady 16259 działającej przy parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie zorganizowali akcję „100 flag na 100-lecie”. W ten sposób uczcili oni 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę -wręczając osobą, które wcześniej zadeklarowały się - flagę narodową i zobowiązały się wywiesić ją na swoim domu w dniu 11 listopada 2018 roku.
Uroczystość wręczania flag odbyła się podczas mszy św. Miała charakter podniosły, podkreślający naszą przynależność narodową i to jak ważny w naszym życiu jest patriotyzm, miłości do ojczyzny i szacunek do symboli narodowych.
Równocześnie Rycerze Kolumba sprzedawali przed kościołem przypinki z flagą narodową w ramach akcji „Rodacy-Bohaterom”. Dochód przeznaczony będzie na „Paczkę dla Polskiego Kombatanta na Kresach”.