Rycerska paczka w Tarnowie

21 grudnia 2018 roku Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 16100 obdarowali paczkami rycerskimi dziesięć rodzin, w tym jedną kobietę wychowującą samotnie sześcioro dzieci oraz mężczyznę, który samotnie wychowuje troje dzieci.

W pierwszej kolejności bracia rycerze udali się do rodzin z paczkami, w których znajdowały się artykuły wspomagające przygotowanie samych świąt jak i drobne upominki dla wszystkich jej członków.
Zwieńczeniem inicjatywy był udział w Spotkaniu Opłatkowym w świetlicy parafialnej prowadzonej przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie. W trakcie spotkania wręczone zostały paczki dla wszystkich dzieci z 20 rodzin, które uczęszczają do tej świetlicy. Łącznie zostało obdarowanych pięćdziesięcioro czworo dzieci. W uznaniu za swoje zaangażowanie w pomaganie tym najmłodszym, paczkę otrzymała również Siostra Ewelina.

Środki przeznaczone na zakup paczek w kwocie przeszło 3500 zł przekazali wszyscy bracia wraz Kapelan Rady oraz ks. proboszczem bazyliki katedralnej.