Rycerze zorganizowali "Opłatek"

13 stycznia 2019 roku, w niedzielę Chrztu Pańskiego, Rycerze z rady nr 15128 im. św. Brata Alberta w Krakowie zorganizowali spotkanie opłatkowe dla całej parafii. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli wszystkich grup i ruchów działających przy parafii św. Jana Chrzciciela. Wzięło w nim udział około sto osób.

Spotkanie rozpoczęło się od występu grupy pań z pobliskiego Domu Seniora, następnie proboszcz, ks. Jerzy Serwin, poprowadził wspólną modlitwę i odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Po tym przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Dalsza część spotkania upłynęła na śpiewaniu kolęd i pastorałek przy stole zastawionym świątecznymi smakołykami, przygotowanymi przez rycerzy.

Na zakończenie spotkanie bracia rycerze rozdawali przybyłym egzemplarze listu bpa Thomasa Olmsteda do mężczyzn „Stańcie w wyłomie”. Jak się okazało, tekstem tym była zainteresowana spora liczba pań, które głośno wyrażało nadzieję, że ich mężowie również dołączą do Rycerzy Kolumba.