Uroczystości ekumeniczne w Ciechocinku

Jak co roku, w Ciechocinku 19 stycznia 2019 roku miały miejsce główne obchody diecezjalne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale po raz pierwszy, gdy kościół w uzdrowisku jest kolegiatą. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a  koncelebrowali m.in. wikariusz generalny ks. prał. Wojciech Frątczak, kanclerz kurii diecezjalnej ks. prał. Artur Niemira, wikariusz biskupi regionu włocławskiego ks. prał. Sławomir Deręgowski.

Zebranych witał ks. prepozyt Grzegorz Karolak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Homilię głosił ks. prał. Dariusz Kaliński KofC, kustosz Sanktuarium św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Prawosławnego ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia i ks. Dawid Mendrok proboszcz kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Włocławku, który głosił świadectwo wiary i przypomniał, że najstarszym ekumenicznym świętem jest Epifania, czyli Objawienie Pańskie, gdy do Nowonarodzonego przybyli z różnych rejonów wszyscy, którzy chcieli. Nie ważna jest droga jaką dążysz, ważne jest by oddać Mu pokłon.

Ks. Mendrok mówił też, że wychowywał się w domu w Koninie, gdzie będąc dzieckiem przybywał  ks. bp Bronisław Dembowski, poprzedni ordynariusz włocławski, prekursor ruchu ekumenicznego w Polsce. Jego ojciec Andrzej, pastor, jest emerytowanym proboszczem w Koninie. Tutaj w Ciechocinku bywał wielokrotnie na uroczystościach ekumenicznych.

W obchodach uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem, Rycerze Kolumba i orkiestra dęta z Wagańca pod batutą Romana Organiściaka KofC.

Wojciech Krzysztof Jankowski, Kronikarz Rady Nr.16014 im. Św. Jana Pawła II