Zebranie specjalne tarnowskiej Rady

W poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku, odbyło się specjalne zebranie, poprzedzone Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Dutka, kapelan Rady Rycerzy Kolumba nr 15915 przy parafii bł. Karoliny w Tarnowie.

Po Mszy Św. na plebani odbyło się zebranie Rady Rycerzy Kolumba z udziałem gościa specjalnego - Prezesa Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Pana Henryka Łabędzia. Po powitaniu przez ks. Prałata Stanisława Dutkę oraz Wielkiego Rycerza, głos zabrał Gość, który nakreślił obecną sytuację zakładów zbrojeniowych, pozycję na rynku, nowe projekty oraz udział w konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po krótkim wykładzie rycerze zadawali pytania, również te osobiste, dotyczące sfery wiary, mając również w zamyśle przyjęcie Pana prezesa do Zakonu Rycerzy Kolumba co zostało uczynione przez wręczenie deklaracji członkowskiej.

Krzysztof Pikul - Wielki Rycerz Rady 15915