Katecheza 63

Czcigodni Księża Kapelani,
Bracia Rycerze

Aktualny rok bratni to rok nowych wyzwań. Po roku miłosierdzia i roku św. Brata Alberta, będziemy go przeżywać jako rok formacyjny w oparciu o List pasterski Bpa. Olmsteda z Arizony „ Stańcie w wyłomie” i comiesięczne katechezy wspierające w rozwoju duchowym Rycerzy Kolumba w Polsce.
„Stańcie w wyłomie” – bądźcie gotowi do walki, walczcie. Takie skojarzenia nasuwają się człowiekowi, kiedy słyszy dziś wezwanie „stańcie w wyłomie”.
Odruchowo kojarzymy to z zagrożeniem zewnętrznym i potrzebą obrony uszkodzonych murów, może potrzebą odbudowy muru obronnego i walki z wrogiem.
Polska i Europa ze swoimi problemami stawia nas w kontekście zagrożeń, jakie są żródłem codziennych niepokojów – zagrożenia wojną, islamem, problemem imigrantów i uchodźców. To wszystko budzi nastroje „patriotyczno – bojowe”.

Jednak trzeba zadać sobie trochę trudu i wejść w przesłanie listu.
Historia z księgi Ezechiela rozdział 22 z cytatu otwierającego list pokazuje nam bowiem historię Jerozolimy, która sprzeniewierzyła się Bogu i jego prawom przez co zasłużyła na wielką bożą karę. Pokazuje, że wszystkie zagrożenia i problemy Jerozolimy pochodzą z ich grzechów i niewierności. Obronić ich może tylko mąż sprawiedliwy i wierny Bogu, który swoją postawą moralną odnowi mieszkańców miasta i stanie w wyłomie wobec Boga.
Bp. Olmsted w swoim liście do mężczyzn analizując obecną sytuację kościoła prowadzi nas przez Biblię i nauczanie ostatnich papieży do odnowy duchowej i moralnej, aby uczynić nas mężczyznami prawymi, którzy swoją postawą w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę , kościół i ojczyznę odbudują ich bezpieczeństwo wzmacniając ich mury i staną w wyłomie wobec Boga.
Droga do tego celu to odkrycie na nowo naszej tożsamości jako mężczyzny – katolika, zrozumienie i właściwe przeżywanie miłości przede wszystkim w małżeństwie, oraz wypływające z tego odkrycie znaczenia i przeżywanie ojcostwa.
Mimo tego, że język listu, ze względu na adresata, jest praktycznie „męski” i konkretny ukazuje, że doświadczenie prowadzące do tego celu jest autentycznym, duchowym przeżywaniem spotkania w naszej wierze z Chrystusem. Przez codzienną modlitwę, Eucharystię i sakramenty do codziennego świadectwa wiary. To jest żródło naszej siły.
Jestem przekonany, że systematyczne katechezy, pisane przez grupę zaangażowanych w działanie Rycerzy kapelanów, będą miały praktyczne, duszpasterskie zastosowanie i będą służyć pomocą wszystkim kapelanom w pracy z radami lokalnymi. Uzupełnione o podstawy katechizmowe i aktualne tematy z życia kościoła mają ukazywać praktyki życia duchowego i codziennym świadectwie.
Bardzo proszę aby Księża kapelani zadbali o wyposażenie w List „Stańcie w wyłomie” wszystkich rycerzy, także nieobecnych na spotkaniach rady, zachęcając do systematycznej lektury i pracy z tekstem przez najbliższe miesiące roku bratniego.

ks. kan. Wiesław Lenartowicz
Kapelan Stanowy Pomocniczy