Festiwal Wiary w Rzeszowie

22 czerwca 2019 roku, bracia z Rady Lokalnej 15268 Rycerzy Kolumba, uczestniczyli w VII Finale Festiwalu Wiary w Rzeszowie.

Festiwal odbył się w Hali “Podpromie”. Bracia zabezpieczali i adorowali Najświętszy Sakrament, wieczorem uczestniczyli w Mszy Świętej.

Stanisław Łutczyn - Wielki Rycerz Rady 15268