Wprowadzenie Oficerów w Sędziszowie Małopolskim

17 czerwca 2019 roku w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim odbyła się ceremonia wprowadzenia na urząd Funkcjonariuszy.

Wprowadzenia dokonał ordynariusz diecezji rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba. Były delegat Rejonu brat Marek Pająk przeprowadził ceremonię wprowadzenia Funkcjonariuszy Rad Lokalnych z Rejonu 7. Zaszczytu wprowadzenia na Urząd Funkcjonariuszy dostąpili bracia z Rad: 15268, 17063 z Rzeszowa, 15558 z Dobrzechowa, 15561 z Sędziszowa Młp., 16038 z Głogowa Młp.

Po ceremonii wprowadzenia i zakończeniu Mszy Świętej, bracia uczestniczyli w obiedzie wraz ks. bpem Janem Wątrobą oraz z kapelanami. Gospodarzem poczęstunku była Rada Lokalna 15561 z Sędziszowa Młp., wraz ze swoim kapelanem ks. prob. Krzysztofem Gac.

Stanisław Łutczyn - Wielki Rycerz Rady 15258


FOT. Stanisław Tupaj i Stanisław Łutczyn