Diecezjalny dzień chorych

Chorych nawiedzać

To wezwanie do każdego z nas, pod którym nie tylko kryje się nasza fizyczna obecność i trwanie przy cierpiącym bliźnim, ale także nasza modlitwa za niego, niesienie pomocy czy umiejętność zrozumienia sytuacji w jakiej się znajduje.

Próbując realizować to zadanie parafia pw. św. Stanisława w Czeladzi każdego rok, w pierwszą środę września, organizuje Diecezjalny Dzień Chorych. 4 września 2019 roku, w dzień wspomnienia NMP Matki Pocieszenia, odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, po której udzielono sakramentu namaszczenia chorych.
Ponadto z okazji dorocznej pielgrzymki, na czeladzkim rynku odbył się "Festyn zdrowia", na którym przeprowadzone zostały bezpłatne badania.

Czeladzka rada Rycerzy Kolumba od paru lat niesie swoją pomoc w organizację tego niemałego przedsięwzięcia, próbując realizować dodatkowo jeszcze jeden uczynek miłosierdzia - głodnych nakarmić :)Bracia Rycerze serwowali m.in. "czeladzką zalewajkę", ciasto i pajdę chleba ze smalcem. Zapewniamy, że było pyyyysznie :D

Warto dodać, że w kościele św. Stanisława szczególną cześć odbiera obraz Matki Bożej Pocieszenia. Według legendy, Matka Boża ukazała się św. Monice, ubrana w czarny strój ze skórzanym pasem, w odpowiedzi na jej prośby o pomoc i pociechę po śmierci męża, Patrycjusza. Obiecała specjalną opiekę i pociechę Monice oraz wszystkim tym, którzy ku Jej czci noszą skórzany pas. Maryja nosi tytuł Matki Pocieszenia w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia mówi o starcu Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza, pociechy Izraela. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie Ona dała ziemskie życie Zbawicielowi, który jest prawdziwym Pocieszycielem ludzi.

Być może chorym łatwiej zrozumieć cierpienie ukrzyżowanego Chrystusa. Często widzimy, że pomimo ogromnego bólu jakim obarczeni są chorzy ich wiara nie zanika, a wręcz przeciwnie wzrasta, staje się fundamentem ich ciężkiego życia.Jan Paweł II pisze: "Poprzez wieki i pokolenia stwierdzono, że w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska. Tej łasce zawdzięcza swoje głębokie nawrócenie wielu świętych, jak choćby św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy Loyola i wielu innych. Owocem owego nawrócenia jest nie tylko to, że człowiek odkrywa zbawczy sens cierpienia, ale nade wszystko to, że w cierpieniu staje się całkowicie nowym człowiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia i powołania".