Rycerska Pielgrzymka do Szczepanowa

W ramach 38 Diecezjalnej Pielgrzymki Apostolatu Trzeźwości do Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie, Rycerze Kolumba Rad Lokalnych nr 16100 oraz Rady nr 16727 na czele z swoimi Kapelanami i Wielkimi Rycerzami wspierali modlitewnie przybyłych pielgrzymów.

29 września 2019 roku o godz. 10:00 Kapelan Rady nr 16100, ks. prałat Zbigniew Guzy wraz z Braćmi tejże Rady poprowadzili Drogę Krzyżową, w której udział wzięli wszyscy przybyli na miejsce Rycerze Kolumba. Bezpośrednio przed uroczystą Mszą Św., ks. prałat Władysław Pasiut, Kustosz Sanktuarium, a zarazem Kapelan Rady Lokalnej nr 16727, przywitał wszystkich pielgrzymów, w tym Rycerzy Kolumba na czele z Delegatem Rejonowym, bratem Franciszkiem Florkiem oraz Kustoszem Rejonowym, bratem Janem Oleksym, a także Wielkimi Rycerzami, bratem Markiem Młyńskim i bratem Januszem Szkodnym. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana w intencji trzeźwości całego narodu polskiego, pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Nowackiego, podczas której wygłosił on również homilię.

Rycerze Kolumba wystawili dwa poczty sztandarowe. Pierwszy z nich, własny, wystawiła Rada Lokalna nr 16727, natomiast drugi z nich to przejęty przez Braci z Rady Lokalnej nr 16100, na Jasnej Górze w imieniu archidiecezji krakowskiej, krajowy sztandar Apostolatu Trzeźwości. Obydwa sztandary towarzyszyły Braciom zarówno podczas Eucharystii jak i Drogi Krzyżowej.