Różańcowy październik w Wodzisławiu

Jak co roku w miesiącu pażdzierniku, Rycerze Kolumba z Rady 15500 z Wodzisławia Śląskiego, modlący się prowadząc Różaniec Święty w Kaplicy Św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, zaprosili mężczyzn i parafian.

Wspólnie rozważaliśmy Tajemnice Różańca Świętego modląc się za parafian, młodzież i dzieci, w intencji życia poczętego. Chcemy stanąć w obronie wiary, Kościoła - naszej Matki, kapłanów i chrześcijańskiej rodziny. Chcemy podjąć duchową walkę w obronie chrześcijańskich wartości i przeciwstawić się publicznym drwinom i profanacjom.