Męski Różaniec w Radomiu po raz drugi

Około 150 radomskich mężczyzn przybyło 3 listopada 2019 roku na drugie z kolei spotkanie modlitewne zorganizowane przez radomskich Rycerzy Kolumba. Pod przewodnictwem kapelana Rycerzy Kolumba ks. kan. Wiesława Lenartowicza wspólnie rozważali tajemnicę chwalebną Różańca Świętego. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez superiora radomskiego zakonu ojców Jezuitów o. Jana Noszczaka wraz z ks. Wiesławem Lenartowiczem oraz ks. Gabrielem Marciniakiem w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej mieszczącym się przy Placu Kazimierza Wielkiego. Po Eucharystii mężczyźni wysłuchali konferencji wygłoszonej przez byłego Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce brata Andrzeja Anasiaka: "... Katoliccy mężczyźni wiedzą , że solidne podstawy męskości możemy budować tylko na skalę, jaką jest Jezus Chrystus. Wpatrujemy się w Zbawiciela, by w Nim doznawać przemiany, by stawać się mężczyznami takimi, jakich nas powołał i by pozwolić innym zobaczyć Go w nas. Nie tylko patrzymy na Jezusa. Prawdziwie spotykamy Go podczas Mszy św., gdy ofiaruje nam siebie w Eucharystii..."

Następnie wszyscy bracia mężczyźni przeszli na plac przed figurę Maryi Matki Życia gdzie wspólnie modlili się na Różańcu. Po wspólnej modlitwie ks. Wiesław wraz ks. Gabrielem udzielili zgromadzonym Bożego błogosławieństwa. Bracia rycerze wraz ze swoim kapelanem zaprosili na kolejne spotkanie Różańcowe mężczyzn, które odbędzie się 1 grudnia tym razem w kościele pw. św. Wacława na Radomskim Starym Mieście, miejmy nadzieję w jeszcze liczniejszej grupie.

Andrzej Kacak