Ceremonie II i III stopnia w Ciechocinku

Zespół Przyjęć Rady nr 16014 dokonał 14 grudnia 2019 r. przyjęcia do Stanu Rycerskiego dwóch nowych Braci.

Przed południem była sprawowana po raz pierwszy Msza święta w hotelu „Austeria” w Ciechocinku przez kapelanów Rycerzy Kolumba. Głównym koncelebransem był ks. prałat Grzegorz Karolak, prepozyt ciechocińskiej Kolegiaty. Homilię głosił nowy dyrektor „Caritasu” włocławskiego ks. Janusz Bartczak. Na zakończenie Mszy św. został poświęcony ten hotel.

W uroczystościach brali udział przedstawiciele Rady Stanowej: Delegat Stanowy, Sekretarz Stanowy i Opiekun Rejonu 10. Były też władze świeckie z Bydgoszczy i Uzdrowiska.

Po obiedzie trwały ceremonie na II Stopień – 38 Braci i Stopień III – 68, dokonane przez Zespół Przyjęć ze Starachowic.

Wojciech Krzysztof Jankowski, Kronikarz Rady 16014 w Ciechocinku