# solidarni z biskupami i księżmi!

Prawdziwym honorem dla naszej organizacji w Polsce jest fakt, iż w naszych szeregach mamy prawie 700 duchownych, w tym Hierarchów Kościoła oraz wielu księży proboszczów.

Bieżąca sytuacja sprawia, że zwłaszcza teraz aktualne jest hasło, które od lat przyświeca naszej działalności: SOLIDARNI Z BISKUPAMI I KSIĘŻMI.

W zeszłym tygodniu biskupi diecezjalni udzielili dyspensy wiernym od osobistego uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, jednocześnie zobowiązując księży proboszczów do dopilnowania, aby w liturgii w kościele nie wzięło udziału więcej niż 50 osób.

Z wielu rad lokalnych otrzymaliśmy informacje, że Bracia aktywnie właczyli się w pomoc: kierując ruchem wiernych, pomagając przy organizacji dodatkowych Mszy Świętych, czy też asystując kapłanom podczas procesji z Najświętszym Sakramentem po parafiach.

Przez najbliższe tygodnie sytuacja może być jeszcze trudniejsza, dlatego zachęcam do kontaktu z kapelanami i zadanie pytania: jaka pomoc ze strony Rycerzy Kolumba jest potrzebna w najbliższych dniach?

Zróbmy wszystko co możliwe, aby przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności okazać Kapelanom naszą solidarność z Nimi.

Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy