Wybrano Radę Stanową na rok bratni 2020/21

W dniach 22-23 maja 2020 roku odbyła się X Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Pierwotnie, to rycerskie święto miało odbyć się w Zakopanem, jednak ze względu na stan epidemiczny panujący w Polsce nie było to możliwe. Dlatego Rada Stanowa zdecydowała, że ze względów bezpieczeństwa Konwencja będzie przeprowadzona w sposób zdalny. W piątek 22-go maja w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Kapelan Stanowy Abp Wacław Depo. W Mszy świętej uczestniczyli członkowie Rady Stanowej, a pozostali rycerze wraz z rodzinami łączyli się duchowo w modlitwie za pośrednictwem transmisji w telewizji TVP3. Następnym punktem programu było wspólne uczestniczenie w Apelu Jasnogórskim, który transmitowany był za pośrednictwem Telewizji Trwam.
W sobotę w Sali Papieskiej odbyło się Spotkanie Rady Stanowej Delegatów Rycerzy Kolumba w Polsce. Spotkanie modlitwą rozpoczął Kapelan Stanowy Abp Wacław Depo. Specjalne przesłanie do uczestników wirtualnego zebrania skierowali m.in. Najwyższy Rycerz Carl Anderson, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki, Sekretarz Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI Abp Mieczysław Mokrzycki, Biskupi Ordynariusze: Andrzej Jeż, Jan Piotrowski, Wiesław Śmigiel i Wiesław Mering, a także Kapelan Prezydenta RP – ks. Zbigniew Kras, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło oraz Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Jan Kotański.
Podczas spotkania Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz przedstawił raport o działalności Zakonu Rycerzy Kolumba w ciągu ostatniego roku. Zostały również przeprowadzone wybory rady stanowej na kolejny rok bratni, który rozpocznie się 1-go lipca br.
Następnie delegaci przyjęli rezolucje, które dotyczyły m.in. zobowiązania do szerzenia nauczania w kolejnym roku bratnim Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Podczas trwającej on-line X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 23 maja 2020 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.

Skład Rady Stanowej na rok 2020/21:

Delegat Stanowy - Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy - Marek Ziętek
Skarbnik Stanowy - Jacek Pisz
Radca Stanowy - Stanisław Dziwiński
Kustosz Stanowy - Dariusz Wolniak


Krzysztof Zuba – 43-letni mąż, ojciec dwójki dzieci. Absolwent AGH w Krakowie i studiów MBA. Były wiceprezes Stowarzyszenia Katolicka Telewizja Serbinów. Zaangażowany w życie Kościoła i formację rodzin – autor warsztatów dla narzeczonych i małżonków, doradca życia rodzinnego, prowadzący kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sandomierskiej. Rycerz Kolumba od 2009 roku. Były Delegat Rejonowy w Diecezji Sandomierskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej oraz były Dyrektor ds. Programowych.


Rezolucje

Rezolucja nr 1

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu okazali naszej polskiej jurysdykcji wiele życzliwości oraz poparcie dla naszej działalności po IX Konwencji Stanowej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowania przez Carla A. Andersona najwyższego urzędu w Zakonie Rycerzy Kolumba jest świadectwem Jego wiary w Boga, zdolności przywódczych, co dla nas Rycerzy jest powodem do dumy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów oczekują dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy X Konwencji Stanowej z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za okazywane zaufanie, życzliwość i wsparcie Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w jego działalności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

Rezolucja nr 2

ZWAŻYWSZY, ŻE Arcybiskup William E. Lori jako Najwyższy Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba poprzez swoją duchową działalność zapewnia, aby Zakon stał na straży chrześcijańskich wartości, a Rycerze postępowali zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy i religijny każdego członka Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji,
POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o modlitwie oraz naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja nr 3

ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, urodził się przed stu laty na ziemi polskiej w Wadowicach, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, jako student, robotnik, kapłan i biskup swoją postawą wiary, nadziei i miłości dał przykład rodakom jak godnie przetrwać w wierze katolickiej okres komunizmu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II jest duchowym ojcem rozwoju naszego kraju w ostatnich 30 latach, w którym przywróciliśmy Kościołowi i katolikom właściwe miejsce w przestrzeni publicznej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II głosząc zwycięstwo „cywilizacji miłości” poprzez swoje świadectwo wiary był i jest dla nas nauczycielem i przewodnikiem w dążeniu do świętości, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki Świętemu Janowi Pawłowi II Rycerze Kolumba, jako pierwsi w Europie, mogą, w Polsce od 15 lat, realizować idee Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu zgodnie z zasadami naszego Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wszystkie rady Rycerzy Kolumba w Polsce organizowały programy i podejmowały działania, które będą promować nauczanie i dzieła Świętego Jana Pawła II pośród lokalnych społeczności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Założyciela naszego Zakonu ks. M. McGivney’a, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, wesprzemy inicjatywę Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ogłoszenia Świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej oraz do Episkopatu Polski.

Rezolucja 4

ZWAŻYWSZY, ŻE w roku bieżącym zostanie wyniesiony na Ołtarze Sługa Boży ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, zwany Prymasem Tysiąclecia, listem non possumus z 1953 roku powstrzymał proces laicyzacji państwa polskiego w latach PRL, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński stojąc na straży wolności Kościoła katolickiego w latach komunizmu sam wolność osobistą poświęcił, przebywając w latach 1953-1956 wbrew swojej woli w odosobnieniu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc współautorem orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich „przepraszamy i prosimy o przebaczenie” z 1965 roku, zapoczątkował nowy okres w stosunkach polsko – niemieckich, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc gorącym czcicielem Najświętszej Marii Panny był „ojcem duchowym” księdza Karola Kardynała Wojtyły późniejszego Papieża Jana Pawła II, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński był i pozostanie dla wszystkich Polaków wzorem służby Bogu i Ojczyźnie
NINIEJSZYM POSTANOWIAMY, ŻE rady lokalne Rycerzy Kolumba w Polsce opracują programy formacyjne związane z postacią Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego bogatym dorobkiem pastoralnym, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba będziemy modlić się o rychłą Kanonizację Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja 5

ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia koronawirusa dotknęła mieszkańców całego świata, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE miliony Polaków znalazły się w narodowej kwarantannie a tysiące rodaków dotknęła choroba, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE do walki z tą straszną chorobą stanęli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, podstawowy personel szpitalny i inne służby, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE do bezpośredniej walki z koronawirusem szczególnie w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka stanęły w ogromnej liczbie również siostry zakonne i klerycy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE aktywnie do wsparcia placówek medycznych w niezbędny sprzęt włączyły się setki kapłanów organizujących w parafiach zbiórki środków finansowych oraz dziesiątki biskupów przekazujących środki finansowe na respiratory, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE tysiące wolontariuszy, w tym wielu Rycerzy Kolumba, z wielkim poświęceniem spieszy z pomocą potrzebującym
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wspierać czynem i modlitwą całą służbę zdrowia i inne służby w walce z pandemią, wyrażając w ten sposób wdzięczność za ich heroizm, a także
POSTANAWIAMY, ŻE rady Rycerzy Kolumba zamawiać będą Msze święte w intencji ustąpienia pandemii szczególnie w parafiach dotkniętych chorobą, a także
POSTANAWIAMY, ŻE każdy z nas Rycerzy Kolumba w miarę sił i możliwości wspierać będzie swoją parafię i kapłanów w niej posługujących dziełami miłosierdzia i modlitwą, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopie rezolucji do Rady Najwyższej.