Boże Ciało w diecezji tarnowskiej

W Rejonie nr 8 Rycerze Kolumba diecezji tarnowskiej, włączyli się w obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Asysta przy baldachimach, wystawianie pocztów sztandarowych, czy aktywny udział w liturgii natomiast na centralnych obchodach, skupionych w tarnowskiej bazylice, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji, ks. bpa Andrzeja Jeża, Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 16100 przygotowali ołtarz, który opatrzyli wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe.

Bracia włączyli się również w aktywne uczestnictwo w tradycyjnych obchodach oktawy Bożego Ciała. Codziennie uczestniczyli w Mszy Świętej, po której ruszała procesja wokół bazyliki katedralnej, niosąc kopię tarnowskiej Piety oraz wspierając, w poszczególne dni radę parafialną.