Pielgrzymka Rycerzy Kolumba do Szczepanowa

22 lipca 2020 r. Rycerze Kolumba diecezji tarnowskiej pielgrzymowali do Sanktuarium św. Stanisława B.M. w Szczepanowie. Znamiennym był fakt obchodzenia w tym dniu święta Marii Magdaleny, ku czci której został pierwotnie wybudowany mały kościół w Szczepanowie. Inicjatorami budowy byli rodzice Stanisława, przyszłego świętego, jako votum dziękczynne za jego narodziny. Na przestrzeni wieków niewielki kościół został rozbudowany oraz podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. W Diecezjalnej Pielgrzymce wzięły udział delegacje braci z każdej parafii gdzie formują się Rycerze Kolumba, w tym Rada Lokalna nr 16727 ze Szczepanowa oraz Rada Lokalna nr 15726 w Dębicy wystawiły poczty sztandarowe. Inauguracją uroczystości była Msza Św. o godz. 18:00 przed którą, tradycyjnie z wielką życzliwością i radością, wszystkich przybyłych pielgrzymów ze szczególnym uwzględnieniem Rycerzy Kolumba i ich rodzin przywitał Kustosz Sanktuarium Św. Stanisława B.M., ks. prałat Władysław Pasiut, Kapelan Rady nr 16727. Natomiast Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba, ks. prałat Józef Dobosz. W ten sposób Rycerze Kolumba diecezji tarnowskiej rozpoczęli rok bratni 2020/2021, dziękując Bogu za dzieła zrealizowane z prośbą o dalszą opiekę i wsparcie, przez wstawiennictwo, Apostołki Apostołów Marii Magdaleny oraz św. Stanisława B.M., patrona Polski.