Delegat Stanowy uczestniczył w Forum Tato.net

ZAANGAŻOWANY & SOLIDARNY - to tytuł Forum Tato.net, które odbyło się (w wersji on-line) w dniu 14 listopada 2020.  Jednym z prelegentów był Krzysztof Zuba - Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Uczestnicy Forum starali się się odpowiedzieć na pytanie: jak wyznaczać ojcowskie priorytety?

Dzieci potrzebują ojców zaangażowanych, którzy potrafią mądrze poświęcić im czas. Taki ojciec, jako przewodnik dla swojej rodziny, wskazuje życiowe cele i środki do ich osiągnięcia. Ale ojciec zaangażowany jest przede wszystkim obecny w życiu dziecka, które widzi wówczas, że tato nie myśli tylko o sobie, swojej pracy, ale jest “dla” – dla dziecka, dla żony, zauważa potrzeby drugiego człowieka i wychodzi im naprzeciw, jest po prostu solidarny. Gdy dziecko widzi ojca zaangażowanego, wolnego od narcyzmu, uczy się od niego nieobciążonego egoizmem bycia dla innych i sposobów mądrego budowania solidarnego społeczeństwa. Forum było okazją do poznania konkretnych osób i działań, które realizują taką strategię i inspiracją do stworzenia własnego planu bycia ojcem zaangażowanym i solidarnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora Forum.

Fot. tato.net