XI Konwencja Stanowa w Polsce

 


Komunikat nr 4
Procedura zebrania wirtualnego Rady Stanowej Stanu Polska w 2021 roku.
(opracowana zgodnie z memorandum Rady Najwyższej i Rady Dyrektorów)

1. Wielki Rycerz rady lokalnej dokonał w terminie do 08.05.2021 zgłoszenia dwóch Delegatów na konwencję poprzez program ScsTool podając: numery członkowskie oraz numery telefonów oraz adresy e-mailowe, które powinny być dostępne podczas trwania zebrania. Dane te będą służyły uwierzytelnieniu Delegata oraz ewentualnego kontaktu podczas zebrania. Zgłoszenie znosi konieczność dostarczenia Indywidualnego Dokumentu Akredytacji. Od tego momentu nie można wprowadzać żadnych zmian, nawet jeśli miałoby to skutkować tym, że rada będzie reprezentowana tylko przez jednego Delegata lub że nie będzie w ogóle reprezentowana podczas zebrania.
2. Na podane podczas rejestracji adresy mailowe Delegatów Sekretarz Stanowy wyśle potwierdzenia zarejestrowania na zebranie Rady Stanowej Delegatów Jurysdykcji Polskiej wraz z informacją o linkach do transmisji oraz numerami telefonów dostępnych podczas obrad. Delegat jest zobowiązany do odesłania do dnia 22 maja br. do godziny 7:00 maila zwrotnego, przez co potwierdza udział w zebraniu. Na podstawie przesłanych przez Delegatów zwrotnych potwierdzeń Sekretarz Stanowy wraz z Komitetem ds. Akredytacji sporządzi ostateczną listę Delegatów uczestniczących w zebraniu. Lista tak potwierdzonych Delegatów stanowi informację o złożonych akredytacjach na moment otwarcia Sesji Roboczej. Zwykła większość znajdujących się na oficjalnym wykazie potwierdzonych Delegatów przedłożonym przez Komitet ds. Akredytacji podczas zebrania stanowi kworum potrzebne do podjęcia ważnych rozstrzygnięć.
3. W terminie do 17.05.2021 na maile podane podczas rejestracji zostaną przesłane dokumenty, które będą procedowane podczas obrad oraz protokół z poprzedniej Konwencji. Do dnia 19.05.2021 Delegatom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesłanych dokumentów poprzez przesłanie maila wraz z uzasadnieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. W dniu 21 maja br. o godzinie 17:00 w bazylice Licheńskiej zostanie odprawiona Uroczysta Koncelebrowana Msza Św. z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego, w której udział weźmie Rada Stanowa oraz Rycerze przybyli w tym dniu do Lichenia. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie Biskupów z obecnymi w Bazylice Rycerzami oraz zostaną wręczone Nagrody Stanowe dla wyróżnionych Rad oraz nagroda dla Rodziny Roku. Zachęcamy do łączności duchowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
5. W dniu 22.05.2021 o godzinie 10.00 z udziałem Rady Stanowej i wybranych Przewodniczących Komitetów odbędą się obrady w formie zdalnej, które będą transmitowane poprzez portal Youtube i/lub w przypadku problemów technicznych inny kanał  komunikacji wskazany przez Delegata Stanowego. Komunikacja pomiędzy Delegatami a salą obrad będzie możliwa za pośrednictwem telefonów, których numery zostały podane podczas procesu rejestracji.
6. Głosowania będą odbywały się przez aklamację, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub gdy zajdzie taka konieczność zostanie zarządzone głosowanie za pośrednictwem formularza internetowego, przesłanego na wskazany podczas procesu  rejestracji adres mailowy, chyba że z powodu problemów technicznych Delegat Stanowy wybierze inną metodę głosowania. Dostęp do swojej skrzynki mailowej Delegata powinien być aktywny podczas trwania zebrania.
7. Zadbanie o odpowiednią jakość połączenia internetowego w celu udziału w zebraniu jest odpowiedzialnością każdego z delegatów indywidualnie. Żadne z działań podjętych podczas zebrania nie może zostać unieważnione z powodu utraty połączenia lub słabej jakości połączenia danego uczestnika, które uniemożliwiałoby mu udział w zebraniu.

Vivat Jezus!
Sekretarz Stanowy
Marek Ziętek


Komunikat nr 3
w sprawie  XI Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,

 Zacni Bracia Rycerze,

W związku ze zmianami obostrzeń sanitarnych prezentujemy zaktualizowany program XI Konwencji Stanowej

Planowany porządek XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

Piątek 21.05.2021

17.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice w Licheniu

Spotkanie Księży Biskupów z Rycerzami Kolumba oraz wręczenie Nagród Stanowych 

Sobota 22.05.2021

10.00 Rozpoczęcie Sesji Roboczej (zdalnie)

Ze względu na panujące ograniczenia rekomendujemy przyjazd na Mszę Świętą i powrót bez noclegu lub łączność duchową za pośrednictwem transmisji internetowej. Istnieje także możliwość samodzielnej rezerwacji i płatności za pokój w Domu Pielgrzyma w Licheniu (www.lichen.pl), jednak z uwagi na obostrzenia sanitarne udział w sobotnich obradach będzie możliwy jedynie w wersji zdalnej.

Podajemy nr kontaktowe do Domów Pielgrzyma w Licheniu:
ARKA tel. (+48) 63 270 81 62 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Betlejem tel. (+48) 63 270 86 40 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej program może ulec modyfikacji.


Komunikat nr 2
w sprawie  XI Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,

 Zacni Bracia Rycerze,

 

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną, panujące obostrzenia sanitarne oraz uwzględniając wytyczne Rady Najwyższej, Rada Stanowa Jurysdykcji Polskiej podjęła decyzję o sposobie przeprowadzenia XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce.

XI Konwencję Stanową rozpocznie Uroczysta Msza św., która zostanie odprawiona w piątek 21-go maja br. o godzinie 17 w Bazylice w Licheniu.  Ze względu na wielkość kubaturową Bazyliki w Licheniu zapraszamy do udziału osobistego lub do łączności duchowej poprzez transmisję internetową.

Obrady (Sesja Robocza) XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce odbędą się formie zdalnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w sobotę 22-go maja o godzinie 10. Z tego względu wydłużeniu do 8-go maja br. ulega termin końcowy akredytacji. Przypominamy, że przy wprowadzaniu akredytacji do ScsTool, należy podawać adresy mailowe i numery telefonów. 

Planowany porządek XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

Piątek 21.05.2021

17.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice w Licheniu

Sobota 22.05.2021

10.00 Rozpoczęcie Sesji Roboczej (zdalnie)

 

W zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej program może ulec modyfikacji.


 

Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej

21-22 maja 2021 w Licheniu

 

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem XI Konwencji Stanowej w Licheniu:

1. Do 31 stycznia 2021 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2021 r. będą mogły wysłać Delegatów na XI Konwencję z prawem do głosowania.

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2021 r. będą mogły wysłać Delegatów na XI Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów.

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej. Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

5. Ze względu na pandemie oraz obecnie obowiązujące ograniczenia, informacja o kosztach oraz sposobie dokonywania wpłat zostanie podana w kolejnych komunikatach.

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2021 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na XI Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2021 r. Rada Lokalna zgłosi za pośrednictwem panelu Wielkich Rycerzy Delegatów i Delegatów Zastępczych z Akredytacją na XI Konwencję. Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 21 kwietnia 2021 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2021 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2021 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2021 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na XI Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2021 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw”; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

13. Wszystkie sprawy formalne dotyczące Konwencji można załatwić w panelu Wielkich Rycerzy.
W zakładce "Konwencja" znajdują się informacje ogólne dotyczące Konwencji oraz krótka instrukcja. W zakładce "Dokumenty" pojawiają się wszystkie aktualne dokumenty dotyczące konwencji jak: regulamin, programy i inne.
W zakładce "Akredytacja" dokonujemy rejestracji delegatów i delegatów zastępczych wybranych przez Radę Lokalną.
Zakładka "Uczestnicy", w której będziemy rejestrować wszystkich uczestników konwencji z Rady Lokalnej (Delegatów, Obserwatorów, Kapelanów i osoby towarzyszące) oraz zakładka "Koszty", w której pojawi się  wyliczony koszt pobytu i przycisk do płatności za pośrednictwem PayU, w związku z pandemią zostanie uruchomiana w późniejszym terminie po wcześniejszym przesłaniu kolejnego komunikatu.


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania XI Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

 

                                                         Czcigodni Księża Kapelani,
                                                         Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję XI Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 21-22 maja 2021 roku w Licheniu.

W XI Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2021 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy również wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

 

                                                                                  Krzysztof Zuba
                                                                                 Delegat Stanowy

                                                                        Rycerzy Kolumba w Polsce