Rycerze Kolumba wybrali nowego Najwyższego Rycerza

 

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty Najwyższy Rycerz Zakonu z dniem 1 marca.

 

W dniu 5 lutego Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała Patricka E. Kelly’ego na kolejnego Najwyższego Rycerza, aby kontynuował misję Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa rozpoczętą przez założyciela Zakonu, bł. ks. Michaela McGivneya niemal 140 lat temu.

 

Carl A. Anderson ustąpi ze stanowiska po ponad 20 latach służby w roli Najwyższego Rycerza w dniu 28 lutego, osiągnąwszy zobowiązujący go do tego wiek 70 lat. Pozostawia po sobie dziedzictwo chrześcijańskiego świadectwa i służby Kościołowi katolickiemu, Rycerzom Kolumba, a także społecznościom lokalnym na całym świecie.

 

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty Najwyższy Rycerz Zakonu z dniem 1 marca.

 

Oświadczenie ustępującego Najwyższego Rycerza Carla Andersona:

 

„Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała nadzwyczajnie wykwalifikowanego nowego Najwyższego Rycerza w osobie Patricka Kelly’ego. Patrick poświęcił swoje życie służbie Kościołowi, ojczyźnie i Rycerzom Kolumba. Pełnił funkcję Zastępcy Najwyższego Rycerza przez cztery lata i jest gruntownie przygotowanym człowiekiem służby publicznej, posiadającym doświadczenie dyplomatyczne i wojskowe. Idealnie nadaje się do kontynuowania dzieła Rycerzy Kolumba w chwili, w której wkraczamy w nową erę – wierni naszym Zasadom Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa i ściśle współpracujący ze Stolicą Apostolską oraz biskupami na całym świecie. Jako Zastępca Najwyższego Rycerza Patrick odegrał wiodącą rolę w kilku ważnych inicjatywach, takich jak nasze międzynarodowe działania na rzecz wolności religijnej, broniąca życia Inicjatywa Ultrasonograf oraz nasza nowa publiczna ceremonia przyjęcia. Pełnił również funkcję dyrektora wykonawczego Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, przewodząc procesowi jego przemiany poprzez stworzenie przestrzeni do modlitwy i przygotowanie światowej klasy wystawy poświęconej życiu św. Jana Pawła II.W ostatnim czasie Patrick kierował inicjatywą kształtującą lokalną odpowiedź Rycerzy na pandemię COVID-19 pod hasłem „Nie opuszczaj bliźniego w potrzebie”. Dzięki niej Bracia Rycerze na całym świecie służą osobom samotnym oraz żyjącym w izolacji na kwarantannie, a także wspierają banki żywności i centra krwiodawstwa poprzez zapewnienie im niezbędnych zapasów i inne formy niezbędnej służby. Patrick posiada doświadczenie i silną wiarę niezbędne do prowadzenia Rycerzy w przyszłość”.

 

Przez ponad dekadę Patrick Kelly piastował wysokie stanowiska w zakresie kluczowych działań Rycerzy dotyczących pracy charytatywnej, obrony potrzebujących i zarządzania wielomiliardowymi ubezpieczeniami i operacjami inwestycyjnymi naszej organizacji. Pan Kelly został Rycerzem jako student uniwersytetu w Wisconsin w 1983 roku i pełnił funkcję Delegata Stanowego Dystryktu Kolumbii w latach 2012-2013. W 2006 roku został mianowany Wice-Prezydentem Rycerzy ds. Polityki Publicznej, a w styczniu 2017 roku został wybrany Zastępcą Najwyższego Rycerza.

 

Oświadczenie abpa Williama E. Loriego, Najwyższego Kapelana Rycerzy Kolumba:

„Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała znakomitego nowego Najwyższego Rycerza, z którym mam przyjemność współpracować od ponad dekady. Patrick Kelly jest oddanym mężem, ojcem trzech młodych córek i człowiekiem głębokiej wiary mającym wieloletnie doświadczenie w służbie publicznej. Posiada wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie niezbędne do prowadzenia Zakonu naprzód w służbie naszym Braciom Rycerzom i ich rodzinom, naszym parafiom i wspólnotom lokalnym”.

 

Nowo wybrany Najwyższy Rycerz jest emerytowanym kapitanem marynarki wojennej mającym za sobą 20 lat służby wojskowej. W 2016 roku ustąpił z funkcji pełnionej w Rezerwie Korpusu Wojskowego Biura Śledczego Marynarki Wojennej USA (JAG), gdzie był specjalistą ds. prawa międzynarodowego i operacyjnego oraz pełnił funkcję dowódcy wydziału ds. prawa międzynarodowego w United States Naval War College. Wcześniej pan Kelly przez wiele lat piastował funkcje w służbie publicznej, m.in. obejmując stanowiska doradcze w Kongresie i Departamencie Sprawiedliwości. Pan Kelly był również Starszym Doradcą Ambasadora ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w Departamencie Stanu. Do jego obowiązków należało pełnienie funkcji głównego przedstawiciela Departamentu w kontaktach ze Stolicą Apostolską i innymi narodami w sprawach dotyczących wolności religijnej.

 

Pan Kelly ukończył studia prawnicze na Marquette University Law School i uzyskał tytuł magistra teologii w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

 

Oświadczenie Najwyższego Rycerza-elekta Patricka Kelly’ego:

 

„Jestem zaszczycony, wdzięczny i szczęśliwy. Mam zaszczyt zostać wezwanym do służby jako Najwyższy Rycerz. Jestem wdzięczny mojej żonie i rodzinie, a także moim Braciom Rycerzom za powierzenie mi tego zaszczytu i przywileju. Miałem szczęście pracować u boku Najwyższego Rycerza Carla Andersona, który uczynił tak wiele, by wzmocnić Rycerzy Kolumba i wypełnić naszą misję poprzez uczynki miłości, dobroci, współczucia i modlitwy, które pomogły niezliczonej liczbie ludzi tu, w ojczyźnie, i na całym świecie. Carl jest moim mentorem od dawna i chociaż zaliczam się do licznego grona wielu współpracowników, którzy będą tęsknić za codzienną pracą z nim, wiem, że nadal będzie on wnosił wielki wkład dla dobra Zakonu jako Były Najwyższy Rycerz i członek Rady Dyrektorów. Życzę Carlowi, jego żonie Dorian i całej rodzinie Andersonów wszystkiego najlepszego i dziękuję im za wszystko, co uczynili w służbie Rycerzom i Kościołowi.

 

Z niecierpliwością czekam na możliwość kontynuowania wspaniałej pracy Carla i będę dążył do tego, by prowadzić Rycerzy Kolumba zgodnie z Zasadami Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa według wizji bł. ks. Michaela McGivneya. Zasady te są dziś równie ważne, co niemal 140 lat temu, u progu naszego ustanowienia. Są one sprawdzoną drogą pogłębienia katolickiej wiary i budowania silnych rodzin, silnych parafii i silnych wspólnot, które współpracują na rzecz dobra wspólnego i uznają godność i wartość każdej istoty ludzkiej. Proszę o modlitwę w tym czasie, w którym będę starał się posuwać naprzód tę wspaniałą historię i tradycje Rycerzy Kolumba w służbie Panu, Jego Kościołowi, naszym Braciom Rycerzom i ich rodzinom, a także naszym parafiom i społecznościom”.