XV Jubileuszowa Nocna Pielgrzymka Mężczyzn do Matki Bożej Pocieszenia.

 

Nocą, z 19 na 20 czerwca, blisko 300 osobowa kolumna mężczyzn przemierzała po raz piętnasty trasę pielgrzymią z kościoła pw. M.B. Częstochowskiej na radomskim Kapturze, do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Pielgrzymkę rokrocznie organizują Rycerze Kolumba rady 14004
w Radomiu, zabezpieczając ją logistycznie i technicznie. Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn, jak i odbyta tydzień wcześniej przez  kobiety, przebiegała pod hasłem „Józef i Maryja - Normalna Rodzina”.

Przed wyruszeniem na pątniczy szlak mężczyzn pobłogosławił bp Marek Solarczyk. Ordynariusz radomski poprowadził rozważanie Apelu Jasnogórskiego, w którym nawiązał do przeżywanego w Kościele Roku św. Józefa.  "...Prosimy dziś o szczególne orędownictwo św. Józefa. Jak mówi Biblia, był człowiekiem sprawiedliwym. Potrafił z całą jasnością przyjąć, dostrzec
i potem szanować to dobro, które Bóg ofiarowuje i zawierza, dobro, które Bóg stawia wobec każdego z nas i które wpisuje w tych, z którymi żyjemy..." 

W drodze do Matki Bożej mężczyźni pod duchowym przewodnictwem ks. kan. Wiesława Lenartowicza, proboszcza parafii i Kapelana Pomocniczego Rycerzy Kolumba w Polsce, uczestniczyli we wspólnej modlitwie i śpiewie, niosąc intencje swoje oraz powierzone przez bliskich. Dzięki posłudze Kapłanów, mężczyźni mięli okazję skorzystać z Sakramentu Pokuty i indywidualnej rozmowy duszpasterskiej. Z uwagą wysłuchali ks. doktora Jacka Kucharskiego, biblisty i kapelana rady 17586 w Radomiu. W konferencji tematycznej porywająco mówił o ojcostwie i św. Józefie jako wzorze ojca, zaś były Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, brat Andrzej Anasiak,  przybliżył pątnikom postać błogosławionego ks. Michała McGivney'a, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba oraz wskazał aktualność Jego wizji w obecnym czasie.

W Taczowie, w parku historycznym „Rycerze Bogurodzicy",  przy płonącej watrze przygotowanej przez tutejszych strażaków, Rycerze Kolumba przygotowali tradycyjny poczęstunek dla strudzonych pielgrzymów, serwując treściwą „rycerską grochówkę”, kawę oraz herbatę.

Galeria: